קליעת חלות

קליעת לחמנייה מגדיל אחד  - 3 אופציות:

לחמניית קשר, פרח ושמונה

 

קליעה משני גדילים – שתי אופציות

חלה משלושה גדילים

חלה מארבעה גדילים

את השיטה הזו ניתן לבצע לכל מספר זוגי של גדילים (ארבעה, שישה, שמונה וכו')

חלה מארבעה גדילים

חלה מחמישה גדילים שטוחה

חלה מחמישה גדילים תלת ממדית

חלה משישה גדילים

חלה עגולה מארבעה גדילים

חלה עגולה מארבעה גדילים